Artı Detay MimarlıkPROJE YÖNETİMİ - İNŞAAT YÖNETİMİ HİZMETLERİ

  • Bütçelendirme,
  • İhale Dosyası oluşturulması,
  • Yapımcı Firmaların Seçimi,
  • Maliyet Analizlerinin Yapılması,
  • Değerlendirme Çalışmaları,
  • İşin Programlanması,
  • Şantiye Organizasyonu,
  • Yapımın Sevk ve İdaresi,